kürü : is. zool.
1. Balıqların, amfibiyaların, molyuskların və suda yaşayan başqa heyvanların artmaq üçün tökdükləri dənşəkilli yumurtacıqlar. Kürü tökmək. – ..Balığı tutub onların kürüsünü mayalayıb satırlar. H.Zərdabi. // Balığın ərzaq məhsulu kimi işlənən dənşəkilli yumurtacıqlarından ibarət kütlə. Qırmızı balıq kürüsü.
2. Xırda doğranmış tərəvəz, göyərti və s.-dən ibarət yemək.