küsüşmək : qarş. Bir-birindən küsmək. Xatırında varmı, hərdən küsüşüb; Deyərdin: – Danışma, dindirmə məni! R.Rza.