kəngizlik : is. Kəngiz çox olan yer, kəngiz bitən yer, sahə.