kəpitkə : is. xüs. [rus. “konopatitğ” sözündən] Deşikləri, araları tutmaq üçün (əsasən gəmidə) işlədilən kəndir və s. lifləri.