kərkiləmək : f. Kərki ilə yonmaq. Taxtanı kərkiləmək. Ağacı kərkiləmək.