kəstanə : is. [əsli yun.] Şabalıd. [Xədicənin] nəzər-diqqətini cəlb edən bir işi vardısa, o da həddindən fəzlə gur kəstanə rəngli saçları idi. S.Hüseyn. [Muxtarla xanımı] ..yasəmən və kəstanə çiçəklərinin rayihəsi əhatə etdi. Çəmənzəminli. _ Kəstanə rəngi – tünd-qəhvəyi (şabalıdı) rəng.