kapsul : [lat.] əcz. Birdəfəlik dərman dozası üçün jelatindən, kağızdan və s.-dən qayrılmış, mədədə tez həll olunan qovuqcuq.
kapsul 2: [fr.] Piston (patronda, distansiya borucuqlarında və s.-də).