karagələn : sif. İşə yarayan; köməyi, xeyri dəyən, gərəkli. Karagələn adam. – Qədir paketin birisini açdı və dedi: – [Bayram] karagələn adamdır. Ə.Vəliyev.