karxana : is. [fars.]
1. köhn. Fabrik, zavod, emalatxana. Çit karxanası. – Kitayda yapon malı baykot edilib, yapon karxanalarını işsiz qoyublar. C.Məmmədquluzadə. Hər səhər günçıxanda karxana irili-xırdalı yüzlərlə oğlan və qız uşağı ilə dolurdu. Ə.Məmmədxanlı. İmaməlini xalça karxanasına şagird qoymuşdular. Ə.Sadıq.
2. Daş çıxarılan yer (adətən “daş karxanası” şəklində). Siz hər gün limana gələn gəmilərin sayını öyrənib, balaca bir kağıza yazarsınız, sonra şəhərin kənarındakı daş karxanasına göndərərsiniz. M.Hüseyn.
3. Əhəng yandırılan yer.