koloniya : [lat.]
1. Bax müstəmləkə.
2. Bir dövlətin ərazisində əcnəbilərin və ya bir ölkədə başqa yerdən köçüb gələnlərin yaşadığı yer, məhəllə, qəsəbə. // Bu həmyerlilərin başqa ölkədə, yerdə təşkil etdikləri icma.
3. Bu və ya başqa məqsədlə (islah edilmək, işləmək, müalicə olunmaq və i.a.) köçürülmüş adamların yaşadığı yer. Əmək koloniyası.
4. biol. Bir-biri ilə bitişik yaşayan orqanizmlər qrupu. Mikroblar koloniyası. Süngərlər koloniyası.