komisyon : [lat.] bax komissiya. [Məmmədova] kəndin abadlıq komisyonunun üzvüdür. Ə.Sadıq. İkram atasına açıqca demişdi ki, maarif nazirliyinə ərizə yazıb komisyonu mən gətirtmişəm. Ə.Əbülhəsən. ◊ Komisyon mağazası – əhalidən götürdüyü şeyləri müəyyən faiz almaq şərtilə satan mağaza.