kompozisiya : [lat.]
1. Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin quruluşu və onların hissələri arasında qarşılıqlı əlaqə. Şəklin kompozisiyası. Romanın kompozisiyası.
2. Musiqi əsəri. // Müəyyən quruluşu, vəhdəti olan rəssamlıq əsəri haqqında.
3. Musiqi əsərlərinin yazılması nəzəriyyəsi. Kompozisiya sinfi. Kompozisiyadan mühazirə. // Musiqi əsərlərinin bəstələnməsi.