korlanmaq : f. Xarab olmaq, pozulmaq, yaramaz hala gəlmək, bərbad olmaq. İki saatdan çox idi ki, kəşfiyyat buruğunda elektrik xətti korlanmışdı. M.Hüseyn. // Məc. mənada. Əhvalı korlanmaq. İşləri korlanmaq.