kosaldıqaç : is. İki dəstə uşağın kosla (topla) oynadığı oyun. Kosaldıqaç oynamaq. – Belə maraqlı oyunlardan biri də xalq arasında kosaldıqaç (kos aldı qaç) adı ilə məşhur olan oyundur. H.Sarabski.