kristalloqrafiya : [yun. krustallos və grapho] Kristallar haqqında elm.