lüləkabab : is. Döyülmüş ətdən bişirilən lülə şəklində kabab. Qurban qoyunun ətindən qız evi oğlan evinə lüləkabab, girs və dolma göndərər.. R.Əfəndiyev. [Səfərəli:] Qabaqcadan verrəm lüləkabab, ondan sonra plov. N.Vəzirov.