lüstr : [fr., əsli ital.] bax çilçıraq. Bir də görərdin lüstrü yandırıb, evi çıraqban elədi. Mir Cəlal.