ləzgihəngi : is. İti oynanılan Dağıstan oyun havalarından birinin adı. ◊ Ləzgihəngi oynamaq (vurmaq) məc. – çox sevinmək, sevincdən atılıb-düşmək. Molla Yusifin gətirdiyi fitvaları oxuyub şadlıqlarından ləzgihəngi oynayırlar. Ə.Haqverdiyev. [Salman bəy:] Bayaqdan başını tərpədə bilmirdin, indi ləzgihəngi vurursan. N.Vəzirov.