lağlağı : sif. Çoxdanışan, boşboğaz, naqqal: ağzına və ağlına gələni danışan. Lağlağı adam. // İs. mənasında. [Dilmanc:] Ay kişi, Danabaş kəndində nə çox lağlağı var imiş! C.Məmmədquluzadə. Hər ötərgi lağlağıya, söylə, neçin əl çalırsan; Neçin tərlan ovlağından sən yerlərə alçalırsan? S.Vurğun.
lağlağı 2: bax lağ. Lağlağı eləmək. Lağlağıya qoymaq.