landşaft : [alm.]
1. coğr. Hər hansı bir yerin tipik əlamətlərinin məcmusu. // Yer səthinin quruluşu.
2. Mənzərə.