latınca : sif. və zərf Latın dilində. Latınca yazı.