lavaşana : is. Turş giləmeyvə mətindən hazırlanan, xörəyə qatılan turşu növü (adətən lavaş şəklində olur). Alça lavaşanası. Zoğal lavaşanası. Lavaşana doğramaq.
lavaşana 2: is. Turş giləmeyvə mətindən hazırlanan, xörəyə qatılan turşu növü (adətən lavaş şəklində olur). Alça lavaşanası. Zoğal lavaşanası. Lavaşana doğramaq.