laxtalanma : “Laxtalanmaq1”dan f.is. Qanın laxtalanması.
laxtalanma 2: “Laxtalanmaq2”dan f.is.