lazımlı : sif. Yararlı, gərəkli, faydalı; vacib, zəruri. Lazımlı şey. – [Kitabpaylayan:] O qədər lazımlı kitablar var ki, üstünü toz basa-basa qalıb bu şkaflarda. Ə.Haqverdiyev.
lazımlı 2: sif. Yararlı, gərəkli, faydalı; vacib, zəruri. Lazımlı şey. – [Kitabpaylayan:] O qədər lazımlı kitablar var ki, üstünü toz basa-basa qalıb bu şkaflarda. Ə.Haqverdiyev.