legion : [lat.]
1. tar. Qədim Romada: iri qoşun hissəsi.
2. Bəzi ölkələrdə xüsusi qoşun hissələrinin adı.
legion 2: [lat.]
1. tar. Qədim Romada: iri qoşun hissəsi.
2. Bəzi ölkələrdə xüsusi qoşun hissələrinin adı.