löhrəm : bax yort. [Müəllim:] ..Bu gün onu boynuna alıb dəvə kimi löhrəm (z.) gedirsənsə, böyüyəndə onun qabağında durmaq olmaz. Ə.Vəliyev.