loyal : [ing. loyal – sadiq]
1. Dövlət hakimiyyəti qanunlarına, qərarlarına (bəzən yalnız zahiri, rəsmi olaraq) sədaqət göstərən, qanun daxilində hərəkət edən. Loyal adam. Loyal münasibət.
2. Bir şeyə bitərəfcəsinə münasibət göstərən.