mühazirəçi : is. Mühazirə oxuyan adam; lektor. Mühazirəçiyə sual vermək.