mülayimlik : is.
1. Yumşaqlıq, həlimlik. [Kamalın] üzü adi mülayimliyini itirdi, soyuq və əsəbi bir səmimiyyətlə pərdələndi. C.Cabbarlı.
2. İsti ilə soyuq arasında olma, mötədillik (iqlim haqqında). İqlimin mülayimliyi.
3. Mülayimliklə şəklində zərf – mülayimcəsinə, xoşluqla, mehribanlıqla, həlimanə. ..Ərəstun bir yanı zarafat, bir yanı ciddi danışan qocaya mülayimliklə cavab verdi. S.Rəhimov. Aydın mülayimliklə gülümsədi. H.Seyidbəyli.