mürəbbəlik : sif. Mürəbbə bişirməyə yarayan, mürəbbə üçün olan. Mürəbbəlik meyvə.