mürtəcelik : is. Mürtəce mahiyyətdə olma. Siyasətdə mürtəcelik.