mütəmadi : sif. [ər.] Sürəkli, ara verməyən, davamlı, daimi surətdə baş verib gedən. O gündən etibarən Qurbanlı mütəmadi ziyarətlərə davam etdi. Çəmənzəminli. Mütəmadi fikir, şiddətli ürək döyüntüsü [Əzizbəyovu] yatmağa qoymurdu. M.Hüseyn. // zərf Daim, arasıkəsilmədən, mütəmadiyən. Axşam Dilbər xörək yemir, mütəmadi ağlayırdı. C.Cabbarlı.