mədh : is. [ər.]
1. Həddindən artıq şişirdilmiş tərif; tərifləmə, vəsf. Nemət əl çəkmədi, ondan üz döndərən xanımı izləyə-izləyə .. mədhində davam etdi. Çəmənzəminli. _Mədh etmək (eləmək, qılmaq) – tərifləmək, vəsf etmək. Mədh etdiyim çinar boyundur sənin. M.Müşfiq. [Sona] da Natiqi mədh eləyən cümlələr demək istəyirdi. B.Bayramov.
2. Bax mədhiyyə.