məğlubiyyət : is. [ər.] Məğlub olma, basılma (qalibiyyət əksi). Çarizm və qara irtica meydan sulasa da, müvəqqəti məğlubiyyət inqilabçıları ruhdan salmadı. M.İbrahimov. _Məğlubiyyətə uğramaq – məğlub olmaq, basılmaq.