məhkəmə : is. [ər.]
1. Cinayət işlərinə və mülki mübahisələrə baxan ədliyyə orqanı. Xalq məhkəməsi. Ali məhkəmə. // Bu orqanların heyəti. Qalxın, məhkəmə gəlir! Məhkəmə işə baxdı.
2. Bu orqan tərəfindən işə baxılma. Məhkəmə iclası. Məhkəmədə çıxış etmək. – [Qulu:] ..İcazə ver, bunu məhkəməyə verim, mən belə təhqirlərə dözə bilmərəm. İ.Əfəndiyev. // Bu orqanın iclası. Məhkəmə iki saat çəkdi.
3. İctimai qaydanı pozanların, yaxud yaramaz hərəkət edənlərin işinə baxmaq üçün hər hansı bir kollektivin üzvləri tərəfindən seçilmiş ictimai orqan, habelə belə işlərə baxma. Yoldaşlıq məhkəməsi.