məhz : əd. [ər.] Özündən sonra gələn sözü gücləndirir, nəzərə çarpdırır, ayırır; ancaq, yalnız, tək, təkcə, şübhəsiz, buna görə də. [Molla Həmid:] Hələ buyurun görək, zəhmət çəkməyinizdən qərəz məhz o cənabın ziyarətidir, ya başqa bir məramınız dəxi var? M.F.Axundzadə. [Rəşid:] ..Çünki dediyim sirrin izahı məhz həmin gündən başlandı. S.Hüseyn.