mələs : sif. Turşaşirin, meyxoş, şirintəhər, turşməzə. Mələs nar.