mənfəət : is. [ər.]
1. Gəlirin xərci çıxdıqdan sonra qalan artıq hissəsi, pul gəliri; qazanc. Tacirin mənfəəti.
2. dan. Fayda, xeyir. Qəzetin çoxdu xalqa mənfəəti. S.Ə.Şirvani. [Palıd:] Qış sobada xalq məni yandırar; Mənfəətim xalqa mənim çox dəyər. M.Ə.Sabir. Elin zərərindən mənfəət uman; Boyansın, demişəm, al-qana, dağlar! S.Vurğun.