məşədi : is. [İranda Xorasan – Məşhəd şəhərinin adından] din. Keçmişdə Məşhədə gedib “müqəddəs” yerləri ziyarət edən adama verilən ad (çox vaxt adın qabağında gətirilərək deyilir). [Hambal:] Məşədi, deyəsən, qızın iki namizədi var? Ü.Hacıbəyov. ..Mahud çuxalı məşədi küləyin qabağında yumağa dönüb aradan çıxdı. S.Rəhimov.