məskun : is. [ər.] İnsan yaşayan, sakin olan yer, insanların oturduğu, yaşadığı yer. _ Məskun etmək – əhali yerləşdirmək, sakin etmək, oturtmaq. Boş yerləri məskun etmək. Məskun olmaq – yerləşmək, sakin olmaq, yaşamaq (əhali).