məstlik : is. Məst olma, keflənmə, sərxoş olma; keflilik, sərxoşluq. Məstlikdən ayılmaq. – Məstlikdir kim, qılır qəm əhlinə qəmxarlıq. Füzuli. [Nadir] dərhal məstliyindən ayıldı və qanrılıb baxdıqda Məstan bizi gördü. B.Talıblı.