magistr : [lat. magister – müəllim] Elmi dərəcə, habelə belə dərəcəsi olan şəxs.