makaka : is. [port.] Əntərlər yarımfəsiləsindən olan meymun.