makulatura : [alm. makulatur, lat. maculare – korlamaq]
1. mətb. Çap zamanı xarab olduğundan və ya istifadə olunub qurtardığından təzədən kağız istehsal etmək üçün işlənilən çap kağızı vərəqələri.
2. məc. Yararsız, qiymətsiz, zəif ədəbi əsər haqqında.