mamırlı : sif.
1. Mamırla örtülmüş, üstünü mamır basmış. Dolaşdım Gürcüstanın; Mamırlı dağlarında. Ə.Cavad. [Həkim] ..su içindəki mamırlı qayanın üstü ilə iməkləyərək qırağa çıxdı. M.Hüseyn.
2. məc. dan. Tük basmış, qıllanmış. Mehmanın axırıncı nəzəri mamırlı adamla toqquşdu.. S.Rəhimov.