manat : is. Azərbaycanda yüz qəpiyə bərabər olan əsas pul vahidi. // Bu dəyərdə olan kağız və ya metal pul. Hər biri mərdlik edib isbat; Dəftərə yazdı: verrəm əlli manat. S.Ə.Şirvani. Sitarə çıxarıb Aslana beş manat verdi. S.Rəhimov.