mandarin : [isp.] bax naringi.
mandarin 2: [port.] Köhnə feodal Çində dövlət məmurları.