manjetli : sif.
1. Manjeti olan, manjet qoyulmuş, manjet tikilmiş. Manjetli köynək.
2. tex. Manjeti olan, manjet keçirilmiş, manjet salınmış. Manjetli nasos. Manjetli boru.