marazm : is. [yun.]
1. Beyin qabığının ümumi üzgünlüklə müşayiət olunan atrofiyası və psixi fəaliyyətinin dayanması.
2. məc. Mənəvi gücsüzlük. Marazmın ilkin əlamətləri.