mayallaq : is. [ər.] Başı aşağı əyib bədənlə ayaqları o biri tərəfə aşırma. _ Mayallaq aşmaq (vurmaq) – başın üstündən o biri tərəfə çevrilmək, aşmaq. Molla Abbas mayallaq aşır, Rüstəm və Heydər gülüşürlər. C.Məmmədquluzadə. Uşaqlar ayaqyalın qarın içində mayallaq vururlar. S.Rəhimov.